ร่วมยินดีเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์

ThaiPR.net
April 9, 2019

 

กรุงเทพฯ–4 เม.ย.–ซีเอ็มโอ

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2554 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 2552 นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ อดีตผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและนายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินร่วมสมัยแนวสะท้อนสังคม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิด “บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์” ซอยลาดพร้าว 50 พร้อมเปิดให้ชมครั้งแรกวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

 

บรรยายภาพ จากซ้าย
1. นายวสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินร่วมสมัยแนวสะท้อนสังคมเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
2. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ อดีตผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
3. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ และ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
4. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2554
5. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 2552
7. อาจารย์ ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ปี 2556