“อ.เฉลิมชัย” ฝากรัฐบาลดันศิลปะเป็นเสาหลักพัฒนาชาติ

สํานักข่าวไทย TNAMCOT
April 9, 2019