บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์
อยู่ในระหว่างปรับปรุงและขยายพื้นที่
พบกันอีกครั้งต้นปี 2566

บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

          ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41-43 ซอยลาดพร้าว 50 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ และความรักในศิลปะของเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นเจ้าของร่วมกันโดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ และวาดฝัน คุณาวงศ์

          บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็นศิลปวัตถุโบราณ ผลงานที่ให้เห็นการปรากฎตัวของผลงานศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนในเห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจนศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจโดยจัดแสดงผลงานกว่า 300 ชิ้นครอบคลุมเรื่องราวดังกล่าว มาจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานสะสมที่สะท้อนวิวัฒนาการของศิลปะไทยโดยใช้เวลาสะสมมาตั้งแต่ พ.ศ 2535 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของประเทศไทยที่โดดเด่นที่สุดพิพิธภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 จนถึงปัจจุบัน

          ผลงานสะสมทั้งหมดก่อร่างสร้างตัวจากความหลงใหลในศิลปะของงานวัตถุโบราณ ประวัติศาสตร์และงานฝีมือของเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงก่อให้เกิดเป็น บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งผู้สร้างหวังที่จะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวา

บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

          ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41-43 ซอยลาดพร้าว 50 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ และความรักในศิลปะของเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นเจ้าของร่วมกันโดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ และวาดฝัน คุณาวงศ์

          บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็นศิลปวัตถุโบราณ ผลงานที่ให้เห็นการปรากฎตัวของผลงานศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนในเห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจนศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจโดยจัดแสดงผลงานกว่า 300 ชิ้นครอบคลุมเรื่องราวดังกล่าว มาจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานสะสมที่สะท้อนวิวัฒนาการของศิลปะไทยโดยใช้เวลาสะสมมาตั้งแต่ พ.ศ 2535 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของประเทศไทยที่โดดเด่นที่สุดพิพิธภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 จนถึงปัจจุบัน

          ผลงานสะสมทั้งหมดก่อร่างสร้างตัวจากความหลงใหลในศิลปะของงานวัตถุโบราณ ประวัติศาสตร์และงานฝีมือของเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงก่อให้เกิดเป็น บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งผู้สร้างหวังที่จะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวา

บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์

ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจในงานศิลปะหลากหลายแขนง
ไม่ว่าจะเป็น หุ่นประเภทต่าง ๆ เครื่องสวมศีรษะ เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ งานฝีมือแบบไทย โบราณวัตถุ จิตรกรรมจากไทยประเพณีสู่งานสมัยใหม่
งานประติมากรรมไทย เฟอร์นิเจอร์สมัยต่าง ๆ ทั้งไทยและยุโรป โดยครอบคลุมหลากหลายเทคนิค ผ่านประวัติศาสตร์ต่างช่วงเวลา
ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าและผ่านการคัดสรรโดยมีผลงานศิลปะจัดแสดงรวมกว่า 300 ชิ้น บนพื้นที่ 800 ตารางเมตร โดยจัดแสดงด้านนอกอาคารและในอาคาร 3 ชั้น
แบ่งเป็น 12 โซนย่อย แต่ละโซนจะมีเอกลักษณ์และเนื้อหาเรื่องราวที่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นอย่างน่าสนใจ ได้แก่ สวนประติมากรรมพุทธศาสนา
โถงบทสนทนาของยุคสมัย ห้องมรดกไทย ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย โถงภาพพอร์ตเทรต ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต ห้องนั่งสมาธิ โดมพุทธศิลป์ สวนวิถีไทย
ห้องศิลปะนามธรรม บันไดวนศิลปะเพื่อสังคมและห้องเสริมคุณ อาร์ต สตูดิโอ เพื่อถ่ายทอด สะท้อนวิถีและมุมมองของศิลปินหลากยุคสมัย
เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับสุนทรียภาพที่อยู่รายล้อมรอบตัวอย่างรื่นรมย์ พร้อมทั้งชื่นชมผลงานศิลปะผ่านเรื่องราวและแนวความคิดที่น่าค้นหา

+
สวนประติมากรรมพุทธศาสนา

สวนประติมากรรมพุทธศาสนา บริเวณสวนด้านหน้าบ้านพิพิธภัณฑ์ …

See more
+
โถงบทสนทนาของยุคสมัย

โถงบทสนทนาของยุคสมัย เป็นห้องโถงเพดานสูงตกแต่งด้วยสไตล์ …

See more
+
ห้องมรดกไทย

ห้องมรดกไทย ห้องนี้สะท้อนความรักในศิลปะไทยประเพณีแบบโบร …

See more
+
ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย

ห้องรุ่งอรุณของศิลปะไทย ห้องสีเหลืองมัสตาร์ดดึงดูดสายตา …

See more
+
โถงภาพพอร์ตเทรต

โถงภาพพอร์ตเทรต โถงภาพที่ติดภาพพอร์ตเทรตและประติมากรรมบ …

See more
+
ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต

ห้องจักรพันธุ์ โปษยกฤต จักรพันธุ์ โปษยกฤต นับได้ว่าเป็น …

See more
+
ห้องนั่งสมาธิ

ห้องนั่งสมาธิ เสริมคุณออกแบบห้องนั่งสมาธิให้นั่งได้ครั้ …

See more
+
โดมพุทธศิลป์

โดมพุทธศิลป์ จากชานพักชั้น 2 ของตัวบ้าน เริ่มต้นดว้ยจิต …

See more
+
ห้องศิลปะนามธรรม

ห้องศิลปะนามธรรม ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแบบร่วมสมัย แส …

See more
+
บันไดวนสังคม

บันไดวนสังคม บันไดวนเล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งท …

See more
+
เสริมคุณ อาร์ต สตูดิโอ

เสริมคุณ อาร์ต สตูดิโอ ห้องจัดแสดงผลงานศิลปะหลายด้านของ …

See more
+
สวนวิถีไทย

สวนวิถีไทย สวนบนระเบียงชั้น 3 จัดแสดงประติมากรรมที่มีเร …

See more

การเยี่ยมชม

เวลาเปิดปิด

บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ ปิดปรับปรุงชั่วคราว

รอบการเข้าเยี่ยมชม

เวลา 10.00 น. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เวลา 13.30 น. บรรยายเป็นภาษาไทย
เวลา 15.30 น. บรรยายเป็นภาษาไทย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมต่อรอบ

10 ท่าน
บ้านพิพิธภัณฑ์ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และทัศนศึกษาโดยการนัดหมายล่วงหน้า
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ตามรอบเวลาการเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

ค่าเข้าเยี่ยมชม

บุคคลทั่วไป : 300 บาท
นักเรียนนักศึกษาแสดงบัตรประจำตัว : ราคา 150 บาท
ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องมีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

ข้อปฏิบัติภายในพิพิธภัณฑ์
  • การนำชมเริ่มตรงเวลา
  • กรุณาฝากสัมภาระและรองเท้าที่จุดรับฝาก
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ห้ามสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายผลงานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
  • ถ่ายรูปได้โดยไม่ใช้แฟลช
  • งดถ่ายภาพวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว
  • ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามารับประทานภายในพิพิธภัณฑ์
การเดินทาง

บ้านพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว 50
เลขที่ 41-43 ซอยลาดพร้าว 50 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
รถยนต์ส่วนตัว แท็กซี่ รถตู้ หรือ MRT สถานีลาดพร้าวและต่อรถประจำทาง
สาย 122, 137, 145, 27, 44, 502, 545, 550, 8, 92, 96 ปอ.พ 15-3
ลงรถปากซอยลาดพร้าวและเดินเข้าซอยมาประมาณ 200 เมตร

เบอร์โทรศัพท์ 061-626-4241

ข่าวสารและกิจกรรม

News & Activity
บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ใจกลางเมือง

  “บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ” พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ใจกลา …

5 ปี ago
News & Activity
“เสริมคุณ คุณาวงศ์” ผู้เปลี่ยนบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อัดแน่นด้วยศิลปะไทยชั้นครู

  “หากไม่รู้คุณค่า ก็ย่อมไม่สามารถทำให้เกิดมูลค่าไ …

5 ปี ago
News & Activity
บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ใจกลางเมือง

    “บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ” พิพิธภัณฑ์เปิดให …

5 ปี ago
News & Activity
ร่วมยินดีเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์

  กรุงเทพฯ–4 เม.ย.–ซีเอ็มโอ ศาสตรเมธี …

5 ปี ago
News & Activity
เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์

  เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ พิพิธภัณฑ์ใน …

5 ปี ago
News & Activity
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งใหม่ใจกลางเมือง “บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์”

  สำหรับเพื่อนๆ ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ขอ …

5 ปี ago